Personeel

De eisen voor personeel kunnen onderverdeeld worden in eisen voor machinisten en eisen voor overig personeel.
Voor overig personeel moet worden gedacht aan overig treinpersoneel, zoals conducteurs, treinmanagers, catering personeel, maar ook rangeerders, wagencontroleurs en verkeersleiders.

Machinisten
Voor machinisten geldt de machinistenrichtlijn 2007/59. Dit is een richtlijn die in de Lidstaten omgezet moet worden in nationale wetgeving. In Nederland is dat gebeurd op 3 plaatsen: de Spoorwegwet, art 49-53, het Besluit spoorwegpersoneel 2011 en de Regeling spoorwegpersoneel 2011.

In de Nederlandse regelgeving zijn de bijlagen bij de richtlijn verbindend gemaakt. De bijlagen bij de richtlijn zijn inmiddels driemaal aangepast In aanpassingsrichtlijn 2014/82, 2016/882 en 2019/554. Omdat in de Nederlandse regelgeving direct naar de bijlagen van de richtlijn 2007/59 wordt verwezen, was daarmee een wijziging van de bijlagen direct omgezet in de Nederlandse regelgeving.

Overig treinpersoneel
De eisen daarvoor zijn verwoord in de TSI-OPE. De regels voor overig personeel zijn te vinden in de paragrafen 4.2, 4.6 en de aanhangsels F en G. De TSI is een verordening en rechtstreeks van toepassing.
Er zijn de komende jaren twee TSI-OPE van toepassing. De versie uit 2012 (2012/757) is nog op onderdelen geldig tot ultimo 16.06.2024. Daarnaast is er de nieuwe versie, die voortkomt uit het 4e spoorpakket, de versie uit 2019 2019/773. Deze nieuwe versie is op onderdelen van toepassing vanaf 16.06.2019. Deze versie is op 10.08.2023 aangepast via Verordening 2023/1693.

Scroll naar boven